Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. [Ústava SR]

DEMOKRACIA HROMADNÉHO NIČENIA
  
 
 

Ukazuje sa, že na to, aby niekto v EÚ dostal štatút utečenca nestačí byť iba chudobným a v núdzi, ale musí byť skutočným povstalcom proti ruskej vláde...

 

 

 

 

Čitaj dalej

JARGA KOLOSLOV
 
 

 

Ak používame nejaké písmo pre bežné účely, tak nie je ani veľmi dôležité, ako a odkiaľ naň pozerať. No ak hovoríme o sakrálnom písme, alebo ak ide dokonca o staroslovienčinu, tak ho musíme maximálne uchrániť pred skreslením či neprávnym výkladom. A túto funkciu spĺňa práve Koloslov.

 

Čitaj dalej

SVIATOK JARI - DEŇ BOHYNE VESTY
 
 
 
Sviatky Jari nám v našich končinách podsúvajú ako „pálenie Morény“. Moréna je náš, lokálny názov Bohyne Mary, jednej zo sestier Boha Perúna, dcéra Boha Svaroga a Lady Bohorodičky. Naši Predkovia nikdy nepálili Morénu – Bohyňu Maru – Svetlú Bohyňu Svarožieho kruhu.
 

Čitaj dalej
TOPlist