Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. [Ústava SR]

MYSLIME AKO NAŠI PREDKOVIA
  
 
 
 
Ak sa dieťaťu ostrihajú vlasy pred dosiahnutím jedného roku veku, tak sa opozdí jeho rečový vývoj, pokiaľ sa ostrihá pred dosiahnutím siedmych rokov, spomaľuje sa vývoj jeho rozumových schopností.

 

Čitaj dalej

PRENOS VEDOMIA
 
 

 

Správny odchod vedomia teda nezabezpečí nijaký pop na temnom pohrebnom obrade, je to iba klam. Človek by mal mať poznanie toho, čo sa deje po smrti. Ak ho nemá, tak sa točí do nemoty v „zbytočných“ inkarnáciách – čo sa nazýva v samskrite samsára – pričom poskytuje množstvo svojej životnej energie parazitom – ale práve o to im aj ide.
 

Čitaj dalej

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU V BRNE
 
 
 
Pozývame Vás na prednášku z cyklu Slovansko-Árijských Véd: AKO NÁS ZAVRELI DO MATRIXU
 

 

Čitaj dalej
TOPlist