Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. [Ústava SR]

DUCHOVNÝ SUPERMARKET
  
 
 
 
 
Myslenie, teda kultivácia živlu Ohňa je nevyhnutné. Oheň je v hierarchii najvyšší živel, nad ním je už iba Éter, t.j. prostredie našej mysle a torzných polí. Dnes je u ľudí tento živel zastúpený veľmi slabo, preto ho živel Vody – informácie – zvyčajne ľahko zadusí. Dobre dnes robia tí ľudia, ktorí prílev vody obmedzili, lebo toto dáva Ohňu možnosť sa správne rozhorieť. Pod živlom Ohňa je živel Striboga – Vzduch. Vzduch predstavuje Duchovnú sféru.

 

 

Čitaj dalej

V LETOVEJ ZÓNE BOHOV
 
 
 
 
Citát Jonáša Záborského z jeho diela DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO OD POČIATKU DO ČASOV ŽIGMUNDOVÝCH, ktoré napísal r. 1875, ale vyšli až za našich dní. O písomnosti našich Predkov píše, že:
 
„Poneváč užívali nemotorné runy, usporiadal pre nich o. r. 855 písmo, zo všetkých potomných najdokonalejšie, duchu slovančiny najprimerenejšie“.
 

Čitaj dalej

JA NIKOHO NEJEM ALEBO VARENÁ SMRŤ
 
 

 

Názov tohto článku sme si zapožičali z rovnomenného ruského televízneho seriálu, ktorý je zasvätený stravovaniu bez mäsa. No práve tak by sa hodil aj názov VARENÁ SMRŤ, pričom paralela ide nielen k tým, ktorých surovo nechávame za peniaze zabíjať a tým – okrem iného – prerušujeme ich evolučný vývoj, za čo budeme musieť zaplatiť, ale vyjadruje aj to, čo takouto varenou, mŕtvou stravou dosahujeme my sami.

 

Čitaj dalej
TOPlist