Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. [Ústava SR]

RUSKÉ FILMY
 
 

 

Ak už máte dosť filmov, kde hlavní hrdinovia sú buď černosi alebo rozliční miešanci, kde „normálne“ vzťahy sú homosexuálne, kde uvidíte len príbehy o hromadení peňazí ako hlavného boha, zverské zločiny či snahy o osobný prospech či športový sex, skrátka filmy, kde všetko čo je tradične slovanské je ukazované ako nenormálne, tak ruská kinematografia vás určite poteší.
 

Čitaj dalej

ROZPRÁVKA O SLIEPOČKE JARABEJ
 
 
 
My už vieme, že dostať do rúk „Zlatú Múdrosť“, keď človek ešte nedorástol do nej, t.j. ešte nedorástol do uvedomenia si tohto Poznania je dokonca nebezpečné. Poznanie sa len vtedy stáva užitočné, keď človek žije v súlade s ním. Vari ani netreba zdôrazniť, že informácia sama osebe je iba svedectvo o čomkoľvek. Informovaný človek ešte nemusí byť múdry. Dnes je veľa ľudí informovaných – stále niečím novým – ale to ešte ani zďaleka neznamená, že majú Múdrosť. Oni zrnká ani nezbierajú, oni sa v nich iba prehŕňajú.
 

 

Čitaj dalej

SVÄTÁ VODA
  
 
 

 
Dnes sa pozrieme na tradičný spôsob prípravy Svätej vody tak, ako to po tisícročia robili naši Predkovia. Náš návod je samozrejme upravený na dnešné pomery tak, aby bol dobre zrozumiteľný. Nezabudnite na to hlavné – do takýchto činností určite zapájajte aj deti. Veď sú budúcnosť našich Prastarých Rodov.
 

Čitaj dalej
TOPlist