Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. [Ústava SR]

KURZ: BOJ MALEJ JEDNOTKY
  
 
 

 
Organizujeme krátky kurz nácviku bojovej činnosti malej jednotky o rozsahu 2 až 3 dni. Základom je tradičná kazacka príprava osvojovania si bojových návykov v rámci malej bojovej skupiny.
 

Čitaj dalej

MATRIČNÝ BOH
 
 

 

Totálna bdelosť, jestvovanie v neustálom pohybe. Trvalá prítomnosť charakterizovaná stavom Tu a Teraz. Je to jediný prípad, kedy je skutočný čas totožný so psychickým časom a teda nastupuje absolútna kontrola každej situácie. V tomto móde už nie situácia, t.j. súhrn okolitých faktorov určuje náš pohyb, ale my máme pod kontrolou Časopriestor a začíname ho riadiť. Dostávame sa za hranice Času. V tomto móde sa stávame kontinuálnym pohybom, t.j. skrz Človeka už koná BOH. Je to základný princíp používaný v našich bojových umeniach.
 

Čitaj dalej

PETÍCIA PROTI FAŠIZMU
 
 
 
 
 
Podľa neoficiálnych zdrojov v ruskej ROSAVIACII, cieľom mohlo byť lietadlo s ruským prezidentom, ktorý sa práve v tom čase vracal z návštev Južnej Ameriky. Podľa slov zdroja sú obrysy lietadiel celkovo podobné, ako aj ich veľkosť a aj sfarbenie je z určitej vzdialenosti fakticky identické.
 

 

Čitaj dalej
TOPlist