Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. [Ústava SR]

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU
 

 
 
 
 
Pozývame vás na ďalšiu prednášku, ktorej cieľom je podať informáciu o tom, ako zostavili to, čo by sa dalo – v zmysle známeho filmu – nazvať MATRIX. Vieme, že Kultúra a Civilizácia sú dva úplne rozdielne pojmy, takže hoci situáciu z pohľadu civilizácie do nás dlho, starostlivo a násilne súkajú už 1 000 rokov, tak vysvetlenie z pohľadu našej Prastarej Kultúry je dnešným ľuďom neznáme.
 

Čitaj dalej

ZA VŠETKO ZAPLATENÉ
 
  
 
 

 
Čím v ranejšej fáze sa dokážu ľudia zorientovať, tým menej síl a obetí stojí záchrana. Tento pomer sa bude v neprospech obyvateľstva zvyšovať, až nakoniec nastúpi štádium, kedy sa síce tí, ktorí to starostlivo a dlho chystajú už prestanú pretvarovať, ale kedy už bude veľmi neskoro na šancu čokoľvek zmeniť.
 

Čitaj dalej

CHARAKTERNÍCTVO
 
 
 
 
 
Musíme brať do úvahy aj to, že ak vykonáte očistu bytu, tak dom sa stane rozumným a nebude vpúšťať tých, ktorí v hĺbke svojho srdca nenávidia tých, ktorí v byte bývajú, aj keď na ústach majú med. Takíto návštevníci sa jednoducho už tu nebudú cítiť dobre. Budú mať pocit, akoby z nich drali kožu. No naopak, tí, ktorí želajú naozaj dobro obyvateľom bytu tu budú chodiť ešte radšej.
 

 

Čitaj dalej
TOPlist