Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní. [Ústava SR]

MAMIČKA, KDE SI?
 
 

 

Profesor Vroclavskej univerzity Boguslav Paž, ktorý je známy svojim odmietavým stanoviskom voči ukrajinskému nacionalizmu, pod video na sociálnych sieťach, ktoré ukazovalo zabitých ukrajinských vojakov napísal komentár: „Veľmi dobre, že banderovské mrchy dostali po hlave. No ako sa dá nemať rád Rusov? S touto zberbou, bohužiaľ, treba takto postupovať.“

 

Čitaj dalej

DUCHOVNÝ SUPERMARKET
  
 
 
 
 
Myslenie, teda kultivácia živlu Ohňa je nevyhnutné. Oheň je v hierarchii najvyšší živel, nad ním je už iba Éter, t.j. prostredie našej mysle a torzných polí. Dnes je u ľudí tento živel zastúpený veľmi slabo, preto ho živel Vody – informácie – zvyčajne ľahko zadusí. Dobre dnes robia tí ľudia, ktorí prílev vody obmedzili, lebo toto dáva Ohňu možnosť sa správne rozhorieť. Pod živlom Ohňa je živel Striboga – Vzduch. Vzduch predstavuje Duchovnú sféru.

 

 

Čitaj dalej

V LETOVEJ ZÓNE BOHOV
 
 
 
 
Citát Jonáša Záborského z jeho diela DEJINY KRÁĽOVSTVA UHORSKÉHO OD POČIATKU DO ČASOV ŽIGMUNDOVÝCH, ktoré napísal r. 1875, ale vyšli až za našich dní. O písomnosti našich Predkov píše, že:
 
„Poneváč užívali nemotorné runy, usporiadal pre nich o. r. 855 písmo, zo všetkých potomných najdokonalejšie, duchu slovančiny najprimerenejšie“.
 

Čitaj dalej
TOPlist